Felsefe Soruşturma Topluluğu

Felsefe Soruşturma Topluluğu

Amacımız amacı felsefi sorgulama pratiğinin vazgeçilmez bir parçası olan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini icra etmek ve geliştirmek.

29.01.2023 213

Projemizin temel amacı felsefi sorgulama pratiğinin vazgeçilmez bir parçası olan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini icra etmek ve geliştirmektir. İletişimde, karar alma süreçlerinde ve bilgiyi yorumlamada akla uygunluğu ve felsefi düşünmeyi ölçüt haline getirmeyi hedefledik. Proje boyunca eleştirel düşünme araçlarını tanıyıp, akıl yürütme süreçlerinde, içine düştüğümüz mantık hatalarının(safsataların) farkına vararak bu düşünme biçiminin ve farkındalığın okul ve sınıf kültürünün bir parçası haline gelmesine katkı sunmayı amaçladık. Bu amaca ulaşmak için P4C yöntemini temel alarak karma takımlar halinde çalışarak geleceğin toplumunun inşasında yer alacak öğrencilerimize yeni metodolojilerle destek sunduk. Projemizde 10 farklı okul yer aldı. 10 Öğretmen, 108 öğrenci hem okul takımları hem de karma takımlar içinde birlikte çalışarak proje faaliyetlerini gerçekleştirdiler.

Proje Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/193243/home

Proje Tanıtım Videosu: https://youtu.be/u0tl_UQPz6U

Poster Logo Oylaması: https://youtu.be/kNXUjn_6578

E Dergimiz: https://www.storyjumper.com/book/showframe/121849352/FST-OCAK-P4C-ETKNLMZ#page/1

Web Sitesi: http://felsefesorusturmatoplulugu.weebly.com/

Ortak Ürünümüz: https://www.canva.com/design/DAE5eBJg9rA/qrW0IibtMqjBju04McwuZg/watch?utm_content=DAE5eBJg9rA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

Proje analizi: https://view.genial.ly/622dcd72d67c2000188dc257/presentation-fst-degerlendirme-analizi

Proje etkinliklerimiz için tıklayınız.

e Dergi İnternetin Yararları ve Zararları:

 https://www.flipsnack.com/F8C86F88B7A/nternetin-yararlar-ve-zararlar.html